SANDWICH & FAJITAS

 1. VEGETARIAN

  3.20

  (Perime, Djath, Sallatë e gjelbër, Domate, Tranguj, Ullinjë, Jalapeno, Mayosouce, Patate)
  ( Vegetables, Cheese, Lettuce, Tomato, Cucumbers, Olives, Jalapeno, Mayosouce, Potato Wedges)

 2. PERSHUTË / Prosciutto

  3.30

  (Pershutë, Djath, Sallatë e gjelbër, Domate, Tranguj, Ullinjë, Jalapeno, Mayosouce, Patate)
  ( Prosciutto , Cheese, Lettuce, Tomato, Cucumbers, Olives, Jalapeno, Mayosouce, Potato Wedges)

 3. PULE / Chicken

  3.50

  (Mish Pule, Djath, Sallatë e gjelbër, Domate, Tranguj, Ullinjë, Jalapeno, Mayosouce, Patate)
  (Chicken, Cheese, Letucce, Tomato, Cucumbers, Olives, Jalapeno, Mayosouce, Potato Wedges)

 4. TUNA

  3.80

  (Tuna, Sallatë e gjelbër, Domate, Tranguj, Ullinjë, Jalapeno, Mayosouce, Patate)
  (Tuna , Lettuce, Tomato, Cucumbers, Olives, Jalapeno, Mayosouce, Potato Wedges)

 5. Pulë Mix / Chicken Mix

  3.60

  (Pulë e bluar, Mayo, Karrot, Misër, Patate)
  (Ground Chicken, Mayosouce, Carrot, Corn, Potatoes)

 6. Club Sandwich

  4.00

  (Përshut, Përshut e tymosur, Cheddar Djath, Sallatë e gjelbër, Domate, Tranguj, Ullinjë, Mayo, Patate)
  ( Prosciutto , Smoked Prosciutto, Cheddar Cheese, Lettuce, Tomato, Cucumbers, Olives, Mayo, Potato Wedges)

 7. Viçi / Steak

  4.90

  (Ramstek, Kërpudha, Qepë, Ullinjë, Jalapeno, Mayo dhe Patate)
  (Rump Steak, Mushroom, Onions, Olives, Jalapeno, Mayo and Patato Wedges)

 8. Fajitas PULE / Chicken Fajitas

  4.50

  (Mish Pule, Perime, Djathë, Sallatë e gjelbërt, Ullinjë, Jalapeno dhe Patate)
  (Chicken, Vegetables, Cheese, Lettuce, Olives, Jalapeno and Patato Wedges)

 9. FAJITAS VIçI / Beef Fajitas

  4.90

  (Mish Viçi, Perime, Djathë, Sallatë e gjelbërt, Ullinjë, Jalapeno dhe Patate)
  (Beef, Vegetables, Cheese, Green Salad, Olives, Jalapeno and Patato Wedges)